Acupunctuur

Acupunctuur is een genezingsmethode die zich in de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld en ook nu veel kan betekenen voor de gezondheid. Volgens de acupunctuur stroomt qi (≈energie) door energiebanen (ook wel meridianen genoemd) die zich over het lichaam bevinden. In de acupunctuur worden zeer fijne naalden op het lichaam geplaatst om de energie in de meridianen weer goed te laten stromen en daarmee vitaliteit te geven. Op deze manier kan acupunctuur zowel aandoeningen helpen voorkomen als genezen. Het goed stromen van de energie helpt om zowel fysiek, emotioneel als geestelijk welzijn te ervaren.

Wat kunt u verwachten tijdens een acupunctuurbehandeling?

Aan het begin van de eerste behandeling krijgt u de gelegenheid om aan te geven waarvoor u een behandeling wenst en zal ik ook vragen stellen om meer inzicht te krijgen in de mogelijke klachten. Vervolgens vindt de algemene intake plaats om een duidelijk beeld van uw gezondheid te verkrijgen. Verder kijk ik naar uw tong en voel uw pols, aangezien de tong en pols informatie geven over de gesteldheid van de organen.

Na de intake neemt u plaats op de behandeltafel en plaats ik zeer fijne naalden op bepaalde punten op het lichaam. Aangezien deze naalden zeer fijn zijn, zult u normaal gesproken geen pijn ervaren. Dit draagt bij aan een ontspannen en aangename behandeling. Gemiddeld blijven naalden 20-30 minuten in het lichaam, waarna ze weer verwijderd worden.

Tijdens een acupunctuurbehandeling kan ik indien nodig ook craniosacraaltechnieken toepassen om de genezing te bevorderen. Ook is het mogelijk om te kiezen voor een zachte benadering van acupunctuur die geïntegreerd is in de craniosacraal behandeling. In deze vorm van behandeling werk ik met de handen, dus zonder gebruik van naalden, waarbij ik mijn kennis en ervaring in de acupunctuur meeneem in de craniosacraal behandeling. Het bewust zijn van de meridianen en/of acupunctuurpunten tijdens de craniosacraal behandeling en er mee werken kan in mijn ervaring ook op een goede manier bijdragen aan de behandeling.

Bij vervolgbehandelingen bespreken we eerst hoe u zich voelt en wat het verloop is van de klachten, waarna de behandeling plaatsvindt.