Chinese kruidenopleiding voor paard en hond

Tweejarige opleiding

Jaar 1: Module 1, 2 en 3

Jaar 2: Module 4, 5 en 6

Elke module bestaat uit 3 zaterdagen van 9:30 – 17:30 uur + 1 praktijkdag. 

Module 1 is de voorwaarde om deel te kunnen nemen aan module 2 en 3. Iedere module wordt aangeboden als een opzichzelfstaande bijscholing en als onderdeel van de opleiding. Module 2 en 3 kunnen in omgekeerde volgorde worden gevolgd.

Aan het eind van het eerste jaar volgt een examen. Na behalen van het examen van jaar 1 is het mogelijk om de modules van jaar 2 te volgen. Jaar 2 is een uitbreiding en verdieping op het eerste jaar. De modules van jaar 2 kunnen op zichzelf staand worden gevolgd.

Voor meer informatie over de data en inhoud per module, klik hieronder op de desbetreffende module:

Aanmelding

Voor aanmelden en vragen kunt u emailen of bellen:

Vooropleiding

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is basiskennis van Chinese geneeskunde een voorwaarde.

Accreditatie

Accreditatie voor nascholingspunten bij de BCND.

Docent

Anneke De Winne

Anneke De Winne komt oorspronkelijk uit België en is 43 jaar geleden daar haar opleiding “manegehoudster” gestart. Dit was het begin van een lange weg, zowel op het gebied van de rijkunst als op het gebied van de geneeskunde. Sinds die tijd heeft zij zich op vele gebieden  verdiept in zowel de rijkunst (dressuur en springen) als zadelmakerij en de geneeskunde voor mens en dier, zowel in België, Frankrijk, Zwitserland en Nederland. De laatste opleiding die ze gevolgd heeft is de Chinese kruidengeneeskunde aan de Academie Bo-Yi te Zoetermeer. In september start ze de opleiding westerse kruiden volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde.

Chinese geneeskunde is voor haar meer dan een geneeskunde, het is een levensfilosofie en vanuit respect voor de natuur en het leven wordt de mens en dier in zijn totaliteit behandeld, volledig afgestemd op zijn/haar specifieke klacht. Op het gebied van Chinese kruidengeneeskunde bestaat er voor dierentherapeuten nog geen opleiding. Uit eigen ervaring weet ze dat het niet voor iedereen haalbaar is om eerst een vierjarige opleiding humaan te volgen alvorens de dieren te kunnen helpen en het zijn juist ook de dieren die deze ondersteuning zo nodig hebben. Vandaar het opzetten van deze opleiding, zodat het toegankelijker wordt voor de dierentherapeuten en er meer dieren geholpen kunnen worden.

Praktijk voor genezing en welzijn – voor mens en dier